PRIBATUTASUN POLITIKA
 

INFORMAZIO GIZARTEAREN ZERBITZUEN LEGEA (IGZL)

 

Ikastola Labiaga Sociedad Cooperativa, aurrerantzean ARDURADUNA, webgunearen arduraduna den aldetik erabiltzaileen eskura jartzen du honako dokumentu hau Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11 34/2002 Legeak (GMEZL) º 166. BOEan ezarritako betebeharrak betetzeko eta webguneko erabiltzaileei webgunea erabiltzeko baldintzen berri emateko. Webgunera sartzen den pertsona oro erabiltzaile bihurtuko da, eta, horrenbestez, hemen jasotako xedapenak eta aplikagarria den beste edozein xedapen legalek ezarritakoak hertsiki behatu etabetetzeko konpromisoa hartzen du. [[nomERF]](e)k webgunean ager daitekeen edozein informazio mota aldatzeko eskubidea izango du, eta ez du erabiltzaileei aurreabisurik emateko edo betebehar horiek jakinarazteko betebeharrik; izanere, Ikastola Labiaga Sociedad Cooperativa(r)en webgunean argitaratzea nahikoa dela ulertzen da

 

  1. IDENTIFIKAZIO-DATUAK
     

Domeinuaren izena: labiagaikastola.eus

Izen komertziala: Labiaga ikastola

Izen soziala: Ikastola Labiaga Sociedad Cooperativa

IFZ: F31072408

Egoitza soziala: C/ Alzate, 12 - Bera

Telefono-zenbakia: 948 630 172

Helbide elektronikoa: bera@ikastola.eus

(Merkataritza Erregistroan / Erregistro Publikoan) erregistratuta dago:

 

2. JABETZA INTELEKTUAL ETA INDUSTRIALEKO ESKUBIDEAK

Webgunea, barne hartuta bere programazioa, edizioa, konpilazioa eta funtzionatzeko beharrezkoakdiren elementu guztiak, diseinuak, logoak, testua eta/edo grafikoak (horiek guztiak azalpenekoak dirabaina ez murriztaileak) ARDURADUNAREN jabetzakoak dira, edo, hala badagokio, arduradunakautoreen lizentzia edo berariazko baimena du horiek erabiltzeko. Webguneko eduki guztiak beharbezala babesten ditu jabetza intelektual eta industrialari buruzko legeak, eta dagokien erregistropublikoetan erregistratuta daude.

Elementu horien guztien helburua gorabehera, elementu horien erreprodukzio osoa edo partzialaegiteko, erabiltzeko, ustiatzeko, banatzeko eta merkaturatzeko edozein kasutan izango da aldezaurreko ARDURADUNAREN idatzizko baimena. Aldez aurretik baimena jaso egindako edozeinerabilera, autorearen jabetza intelektualaren edo industrialaren eskubideen ez-betetze larritzat hartukoda.

Webgunean ager daitezkeen eta ARDURADUNARENAK ez diren diseinu, logo, testu eta/edo grafikoak beren jabeenak dira, eta horiek dira, hain zuzen, aipatutako elementuak erabiltzetik sor litekeen edozein gatazkaren arduradun. ARDURADUNAK bere berariazko baimena ematen du hirugarrenek webgunearen eduki zehatzak berrelbideratzeko, eta edozein kasutan, baita web orrialde nagusira berrelbideratzeko ere labiagaikastola.eus. 

ARDURADUNAK onartu egiten dizkie beren jabetza intelektual eta industrialeko eskubideak berentitularrei, baina ez du web orrialdean horien gaineko eskubide edo betebeharrik dagoenik adierazibeharko, eta ez ditu bultzatuko, babestuko edo gomendatuko ere.

Jabetza intelektual edo industrialaren inguruko eskubideen ez-betetze posibleei edo webgunekoedozein edukiri buruzko oharrak egiteko, honako helbide elektroniko hau erabil daitekebera@ikastola.eus.
 

3. ERANTZUKIZUNETATIK SALBUESTEAARDURADUNA

webgunean argitaratutako informazioetatik etor litekeen edozein erantzukizunetik salbuetsita egongo da, baldin eta informazio hori manipulatua izan bada edo arduradunarekin zerikusirik ez duen hirugarren batek jarri badu.Cookie-n erabilera Webgune honek cookie teknikoak erabil ditzake (zerbitzariak orrialdera sartzen den pertsonaren ordenagailura bidaltzen dituen informazio-fitxategi txikiak) beharrezkoak diren eginkizunak egiteko orrialdearen funtzionamendua eta bistaratzea egokia izan dadin. Edozein kasutan, erabilitako cookie-ak behin-behinekoak izango dira, eta beren helburu bakarra izango da nabigazioa eraginkorragoa egin eta erabiltzailearen saioa ixtean desagertzea. Cookie horiek ez dute inolaz ere izaera pertsonaleko daturik ematen, eta ez dira izaera pertsonaleko datuak biltzeko erabiliko. Cookie-ak erabilita posiblea da webgunearen zerbitzariak erabiltzaileak darabilen nabigatzailea errekonozitzea nabigazioa errazteko helburuarekin. Horrela, aukera egongo da erabiltzaileek izenaeman duten eremu, zerbitzu, eskaintza edo beraientzako zozketetarako irispidea errazteko, bisitabakoitzean erregistratu beharrik ez izateko, adibidez. Cookie-ak audientzia eta trafiko-parametroak neurtzeko, progresioa kontrolatzeko, sarrera-kopurua kalkulatzeko etab. erabili daitezke. Kasu horretan, cookie horiek teknikoki kentzea posible da, baina onuragarriak dira erabiltzaileentzat.Webgune honek ez du ken daitekeen cookie-rik instalatuko erabiltzailearen aldez aurreko baimenik gabe. Erabiltzaileak aukera du bere nabigatzailea cookie-ak jasotzean jakinarazpen bat jaso eta cookie-ninstalazioa eragozteko konfiguratzeko. Mesedez, kontsulta itzazu zure nabigatzailearen jarraibideak horri buruzko informazio gehiago lortzeko.ESTEKEN POLITIKA
 

Posible izango da webgunetik hirugarrenen web orrialdeetako edukietara berrelbideratzea. Aintzathartuta ARDURADUNAK ezin dituela beti kontrolatu hirugarrenek bere webguneetan jar ditzakeenedukiak, ez du eduki horien gaineko erantzukizunik edukiko. Edozein kasutan, berehala kenduko daestatuko edo nazioarteko legeriaren aurka, moralaren aurka edo ordena publikoaren aurka doanedozein eduki. Horrez gain, berehala ezabatuko da berrelbideratzen hori webgunetik eta eduki horieskumeneko agintariei jakinaraziko zaie.

ARDURADUNAK ez du ardurarik foroetan, txatetan, blog-eragileetan, sare sozialetan edo hirugarrenei ARDURADUNAREN webguneetan independenteki edukiak argitaratzea ahalbidetzen dien besteedozein baliabidetan biltegiratutako informazioaren gaineko erantzukizunik. Dena den, GMEZLKO 11. eta 16. artikuluetan ezarritakoari jarraikiz, arduraduna erabiltzaileen, agintarien eta segurtasun-indarren esanetara dago estatuko edo nazioarteko legeriaren, hirugarrenen eskubideen, moralaren eta ordena publikoaren kontra doan edozein eduki ezerezten modu aktiboan kolaboratzeko, edo, hala balegokio, eduki horiek blokeatzeko. Baldin eta erabiltzaileak kontsideratzen badu webgunean sailkapen horretansar litekeen edukiren bat dagoela, arren eskatzen zaio webguneko administratzaileari berehala jakinarazteko.

Webgune hau berrikusia eta probatua izan da behar bezala funtzionatzen duela bermatzeko. Printzipioz, webgunea behar bezala ibiliko dela berma daiteke 24 orduz urteko 365 egunetan. Hala ere, ARDURADUNAK ezin du programazio-errorerik edo ezinbesteko kasurik ez gertatuko ez direnikbermatu, besteak beste, hondamendi naturalak, grebak edo webgunera sartzea ezinezkoa eginlezaketen antzeko inguruabar gertatuko ez direnik. 

IP helbideak

Webguneko zerbitzariek automatikoki hauteman dezakete erabiltzailearen IP helbidea eta domeinu-izena. IP helbidea ordenagailu bat Internetera konektatzerakoan automatikoki esleitutako zenbakia da.Informazio hori guztia jarduera-fitxategi batean erregistratzen da. Fitxategi horrek ondoren datu horiekorrialdeen inprimatze-kopuruei, web zerbitzariei egindako bisita-kopuruei, bisiten ordenari, irispide-puntuari, eta abarri buruzko neurketa estatistikoak egiteko helburuarekin prozesatzea ahalbidetzen du.
 

4. LEGE APLIKAGARRIA ETA JURISDIKZIOA
 

Webgune honekin edo bertan egindako jarduerekin erlazionatutako eztabaida edo kontu oro ebazteko,Espainiako legeria izango da aplikagarria. Alderdiak legeri horren pean egongo dira, eta webgunearenerabileratik datozen eztabaida edo kontu oro ebazteko eskumena duten organoak Beratik gertuendauden epaitegi eta auzitegiak izango dira.

LEY DE LOS SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (LSSI)

 

Ikastola Labiaga Sociedad Cooperativa, responsable del sitio web, en adelante RESPONSABLE, ponea disposición de los usuarios el presente documento, con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de laInformación y de Comercio Electrónico (LSSICE), BOE N.º 166, así como informar a todos los usuarios del sitio web respecto a cuáles son las condiciones de uso.

 

Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación.

 

Ikastola Labiaga Sociedad Cooperativa se reserva el derecho de modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente la publicación en el sitio web de Ikastola Labiaga Sociedad Cooperativa.

 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS
 

Nombre de dominio: labiagaikastola.eus. 

Nombre comercial: Labiaga ikastola

Denominación social: Ikastola Labiaga Sociedad Cooperativa

NIF: F31072408

Domicilio social: C/ Alzate, 12 - Bera.

Teléfono: 948 630 172.

e-mail: bera@ikastola.eus. 

Inscrita en el Registro (Mercantil / Público): Cooperativas de Navarra.

 

2. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
 

El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición, compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos, son propiedad del RESPONSABLE o, si es el caso, dispone de licencia o autorización expresa por parte de los autores. Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los registros públicos correspondientes.

Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o parcial, uso, explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso la autorización escrita previa por parte del RESPONSABLE. Cualquier uso no autorizado previamente se considera un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor.

Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al RESPONSABLE y que pudieran aparecer en el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. El RESPONSABLE autoriza expresamente a que terceros puedan redirigir directamente a los contenidos concretos del sitio web, y en todo caso redirigir al sitio web principal de labiaga ikastola.eus. 

El RESPONSABLE reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial, no implicando su sola mención o aparición en el sitio web la existencia de derechos o responsabilidad alguna sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación por parte del mismo.

Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del sitio web, puede hacerlo a través del correo electrónico bera@ikastola.eus.
 

3. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES.
 

El RESPONSABLE se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada en su sitio web siempre que esta información haya sido manipulada o introducida por un tercero ajeno al mismo.

Uso de Cookies

Este sitio web puede utilizar cookies técnicas (pequeños archivos de información que el servidor envía al ordenador de quien accede a la página) para llevar a cabo determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para el correcto funcionamiento y visualización del sitio. Las cookies utilizadas tienen, en todo caso, carácter temporal, con la única finalidad de hacer más eficaz la navegación, y desaparecen al terminar la sesión del usuario. En ningún caso, estas cookies proporcionan por sí mismas datos de carácter personal y no se utilizarán para la recogida de los mismos. Mediante el uso de cookies también es posible que el servidor donde se encuentra la web reconozca el navegador utilizado por el usuario con la finalidad de que la navegación sea más sencilla, permitiendo,por ejemplo, el acceso de los usuarios que se hayan registrado previamente a las áreas, servicios, promociones o concursos reservados exclusivamente a ellos sin tener que registrarse en cada visita.También se pueden utilizar para medir la audiencia, parámetros de tráfico, controlar el progreso y número de entradas, etc., siendo en estos casos cookies prescindibles técnicamente, pero beneficiosas para el usuario. Este sitio web no instalará cookies prescindibles sin el consentimiento previo del usuario. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser alertado de la recepción de cookies y para impedir su instalación en su equipo. Por favor, consulte las instrucciones de su navegador para ampliar esta información.

Política de enlaces. 

Desde el sitio web, es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web. Dado que el RESPONSABLE no puede controlar siempre los contenidos introducidos por terceros en sus respectivos sitios web, no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a dichos contenidos. En todo caso, procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la redirección a dicho sitio web, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión.

El RESPONSABLE no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título enunciativo pero no limitativo, en foros, chats, generadores de blogs, comentarios, redes sociales o cualquier otro medio que permita a terceros publicar contenidos de forma independiente en la página web del RESPONSABLE. Sin embargo, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 11 y 16 de Ikastola Labiaga Sociedad Cooperativa la LSSICE, se pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad,colaborando de forma activa en la retirada o, en su caso, bloqueo de todos aquellos contenidos que puedan afectar o contravenir la legislación nacional o internacional, los derechos de terceros o la moral y el orden público. En caso de que el usuario considere que existe en el sitio web algún contenido que pudiera ser susceptible de esta clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata al administrador del sitio web. Este sitio web se ha revisado y probado para que funcione correctamente. En principio, puede garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. Sin embargo, el RESPONSABLE no descarta la posibilidad de que existan ciertos errores de programación, o que acontezcan causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas o circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso a la página web. 

Direcciones IP.

Los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la dirección IP y el nombre de dominio utilizados por el usuario. Una dirección IP es un número asignado automáticamente a un ordenador cuando este se conecta a Internet. Toda esta información se registra en un fichero de actividad del servidor que permite el posterior procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones únicamente estadísticas que permitan conocer el número de impresiones de páginas, el número de visitas realizadas a los servidores web, el orden de visitas, el punto de acceso, etc.


4. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN. 


Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se someten expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales más cercanos a Bera.

Helbidea

ALTZATE 12

31780 BERA

(Nafarroa)

© Copyright 2016 by Labiaga ikastola. Proudly created with Wix.com

  • White Instagram Icon